نشریه زلال عفت

عفت ورزی از مباحث مورد تاکید اسلام است. اساسا یکی از خطرناک ترین تهدید های که یک جامعه اسلامی را به ورطه سرنگونی می کشاند، مساله بی عفتی و دریده شدن حیاست. موسسه به در نظر گرفتن این مهم بسته زلال عفت را طراحی و آماده نمود…

زلال عفت:

عفت ورزی از مباحث مورد تاکید اسلام است. اساسا یکی از خطرناک ترین تهدید های که یک جامعه اسلامی را به ورطه سرنگونی می کشاند، مساله بی عفتی و دریده شدن حیاست. موسسه به در نظر گرفتن این مهم بسته زلال عفت را طراحی و آماده نمود. در این بسته مباحثی ارزنده در باب عفاف و حجاب در قالبی کوتاه و خواندی قرارگرفته است. لازم به ذکر که این محصول بخشی از کار همایش بزرگ زلال عفت بود که در شهرستان فردوس برگزار گردید. این محصول در تیراژ ۳۵۰۰ نسخه بین عموم مردم خصوصا جوانان توزیع گردید و برای گرفتن بازخورد از محتوای آن مسابقه کتبی و حضوری در ۶ حوزه امتحاتی ترتیب داده شده و به برندگان آن در همایش عمومی زلال عفت جوایز ارزنده ای تقدیم گردید.

عناوین نشریات محتوای بسته:

  1. چرا رنج؟ چرا گنج
  2. عوامل و ریشه ها..
  3. احکام پوشش و نگاه

ارزش پاکدامنی