نشریه بصیرت حسینی

بی تردید مکتب و حماسه عاشورا نقطه عطف حیات بشری و احیاء کننده معارف غنی و سازنده دین مقدس اسلام است. لحظه به لحظه این حادثه عظیم، درس و پیام است؛ که می بایست با دقت و تامل در آن ، استخراج و تبیین گردد…

بی تردید مکتب و حماسه عاشورا نقطه عطف حیات بشری و احیاء کننده معارف غنی و سازنده دین مقدس اسلام است. لحظه به لحظه این حادثه عظیم، درس و پیام است؛ که می بایست با دقت و تامل در آن ، استخراج و تبیین گردد. بصیرت محور تحولات حادثه عاشورا است؛ چراکه بی تردید رخداد آن محصول بی بصیرتی افرادی است که به ظاهر هم زیر پرچم اسلام بوده و مدعی دین داری هستند. موسسه علمی فرهنگی مشکات بسته فرهنگی بصیرت حسینی را با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در قالب کوتاه وخواندی تنظیم و در ایام سوگواری شهادت اباعبدالله الحسین علیه السلام برای استفاده مخاطبان عرضه نمود.

تعداد بسته های توزیع شده: ۵۰۰۰ نسخه

تعداد شرکت کنندگان در مسابقه حضوری: ۲۰۰۰ نفر