تشکیل گروه فرهنگی تبلیغی کوثر

این گروه متشکل از طلاب و فضلای جوان و مبلغی است که توانمندی برنامه های تبلیغی را دارند و پس از گذراندن دوره های آموزشی به مناطق مختلف جهت برنامه های فرهنگی تبلیغی اعزام می شوند. این گروه شامل بیش از ۱۵ نفر از طلاب هستند که امید است بتوانیم با همکاری طلاب منطقه در جهت رفع نیازمندی های فرهنگی و علمی خصوصا تبلیغی و پاسخگویی به نیازهای نسل جوان کوشش نمائیم.

Recent Posts

نظر خود را در این مورد با دیگران به اشتراک بگذارید.